Over Diaconea

Stichting Diaconea

 

Sinds 1998 is Diaconea (zie www.st.diaconea.nl) actief in kerkelijk gemeente NGK Open Hof te Nunspeet. Thans samenwerkingsgemeente GKv/ NGK de Brug). De Stichting legt jaarlijks primair verantwoording af van haar activiteiten aan het moderamen en de gemeenteleden. Zij onderhoudt contacten in Oekraïne.

 

In Oekraïne zijn inmiddels contacten opgebouwd met een aantal predikanten die in dienst zijn van de Hongaars Gereformeerde Kerk.
Dit zijn:

* Sandor Köröszi,
* Sandor Orban,
* Tibor Homoki,

* Erik Domonyi,
* Gabor Homoki,
* Istvan Mecar en
* Dénes Elemér.

 

De belangrijkste doelen van deze contacten zijn:

-       Diaconale ondersteuning op financieel en materieel gebied aan deze gemeenten en hun predikanten.

-       Ondersteuning van gemeenteopbouwwerk en jeugdwerk binnen deze kerken.

 

Hierbij is de visie het verstrekken van microkredieten. Daarnaast richt de stichting zich op ondersteuning van gemeente activiteiten waarbij zelfstandigheid en selfsupporting kernbegrippen zijn.

 

De stichting probeert dit onder meer te bereiken via:

-       het twee keer per jaar organiseren van een bemoedigingsreis, waarbij gemeenteleden mee kunnen reizen;

-       het organiseren van diaconale zendingsreizen voor jongeren;

-       concrete noodhulp bieden (o.a. de jaarlijkse actie Kerstgroet/ opzetten (hulp) projecten)

-       financiële middelen verkrijgen door middel van subsidies, acties, het bezoeken van sponsoren en de opbrengsten van collecten. Deze middelen doorgeven aan betrokkenen;

-       het stimuleren van kleine startende bedrijfjes van christenen om de economie te ontwikkelen in Oekraïne (micro- krediet).

Het project omvat micro-financiering voor startende éénmansbedrijfjes in Oekraïne. Op deze wijze kunnen broeders en zusters een beter inkomen krijgen, waardoor hun kinderen dagelijks een warme maaltijd hebben en naar vervolgonderwijs kunnen. Op deze wijze wordt structurele hulp geboden en is men minder afhankelijk van jarenlange noodhulp!


Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

 

Erik Rietkerk, voorzitter

Jan Jongerius, penningmeester

Elsbeth Juffer, secretariaat

Ans Visscher, lid algemeen

Jouke Postuma, lid, algemeen, jongeren

Arjan Bruinsma, lid algemeen, jongeren

Hans Coumou, lid algemeen, website, facebook

 

Giften: de Stichting Diaconea heeft twee bankrekeningen waar giften op gestort kunnen worden: voor het onderdeel noodhulp en gemeenteopbouw ABN-AMRO bankrekeningnummer NL18 ABNA 0543 1963 56 en voor predikantenondersteuning postrekeningnummer NL48 INGB 0003 4204 43 t.n.v. St. Diaconea inz. NGK.