Diaconea: dienen door daden!
Stichting Diaconea geeft en bevordert Bijbels verantwoorde hulpverlening in Oost-Europa en met name de Oekraine.
IBAN Diaconea; NL18 ABNA 0543 1963 5

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief Stichting Diaconea september 2018

 

Project 2017/ 2018 Waterpompen
Het slaan van de waterpompen als deel van ons project 2017/ 2018 is inmiddels achter de rug.
Er zijn in totaal tien waterpompen aangelegd op verschillende Roma kampen in de Oekraïne:
Barkaso 3 x/ Szernye 2 x / Nagydobrony 2 x / Csongor 2 x / Zsapsony 1 x
Mede dankzij uw steun aan de diverse acties van Stichting Diaconea en de deurcollecte van Stichting NEON (Nunspeet En Ontwikkelingssamenwerking) is dit mogelijk gemaakt. We bedanken iedereen die aan de acties heeft meegedaan en natuurlijk ook de collectanten. Ook bedanken wij onze contactpersoon Corine van der Kooi voor het regelen en monitoren van de werkzaamheden in de Oekraïne.

Jongerenreis juli 2018
De jongerenreis is prima verlopen. We hadden een enthousiaste club jongeren en begeleiders. Er zijn jongerenactiviteiten georganiseerd op Romakampen en bij ds. Denes Elemer in Huszt. Tussendoor zijn er nog diverse micro-kredieten geregeld. We zijn blij en dankbaar dat alles goed is verlopen. Op onze Facebookpagina kunt u nog eens even terugkijken naar de berichten en de foto’s.

Project 2017/ 2018 Project renovatie school Muckachevo
Ook dit project is inmiddels van start gegaan. En er zijn al behoorlijke vorderingen gemaakt. We worden door onze contactpersoon regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Via onze facebook pagina kunt u een en ander bekijken middels de geplaatste foto’s. We houden u op de hoogte.

Loods hulpgoederen
Zoals jullie weten huurde Stichting Diaconea een loods waarin ingezamelde goederen, zoals kleding, bedden, speelgoed, ziekenhuismateriaal en nog veel meer, werden opgeslagen. Een of twee keer per jaar werden deze goederen middels een vrachtauto naar de Oekraïne gebracht. Het bestuur van Stichting Diaconea heeft al eerder besloten om deze activiteit te staken. De nog in de loods aanwezige goederen zullen deels nog getransporteerd worden naar de Oekraïne en deels aan andere hulporganisaties gegeven.

Reizen naar Oekraïne
Jaarlijks proberen we in april/mei en in december een reis te organiseren naar de Oekraïne. April/ mei om micro-kredieten te innen, contacten te verstevigen en om afspraken te maken voor projecten/ hulpacties of bespreken aanvragen nieuwe micro-kredieten. Deze reis duurt meestal een vier/ vijf dagen en gaat per vliegtuig.

In december hebben we onze voedselpakketten actie die ter plaatse door de deelnemers wordt gebracht bij de mensen thuis en bij inzamelpunten. Hiernaast worden er een aantal bezoeken gebracht aan voorgangers en eventueel lopende projecten. Deze reis gaat per Volkswagen transporter eerst naar Oostenrijk om daar te overnachten en vervolgens door naar de Oekraïne. Deze reis duurt meestal een volle week.

Als u interesse heeft om een keertje mee te reizen of informatie wilt over deze reizen neem dan contact met ons op via email; info@diaconea.nl

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten kijk dan eens op onze website of onze facebook pagina.
www.diaconea.nl
www.facebook.com/diaconea

Een hartelijke groet
Stichting Diaconea.