Diaconea: dienen door daden!
Stichting Diaconea geeft en bevordert Bijbels verantwoorde hulpverlening in Oost-Europa en met name de Oekraine.
IBAN Diaconea; NL18 ABNA 0543 1963 5

Actie Kerstgroet 2018

                       

Actie Kerstgroet 2018

 

Zoals u elk jaar al van ons gewend bent, organiseert de Stichting Diaconea ook dit jaar weer de Actie Kerstgroet.
Wij hebben hierbij uw hulp nodig

De kerstgroet bieden wij aan in de vorm van een volwaardig voedselpakket met de meest noodzakelijke
levensmiddelen. Wij zoeken hiervoor de samenwerking met de Hongaars gereformeerde kerk in Oekraïne. De
pakketten worden dus ter plekke voor meerdere organisaties tegelijk ingekocht zodat de eigen economie wordt
gesteund. Dit betekent ook dat wij voor de scherpe prijs van € 16,50 per stuk een uitgebreid pakket kunnen
aanbieden.

 

Het is inmiddels velen bekend en bijna overbodig te zeggen dat deze hulp nog steeds hard nodig is. Een aantal
gemeenteleden hebben dit met eigen ogen kunnen zien tijdens één van de reizen naar Oekraïne.
Wij willen ook dit jaar de pakketten met een aantal mensen van onze gemeente persoonlijk uitdelen. Dit zal zijn in
de periode voor de kerstdagen en gebeurt in samenwerking met de ouderlingen en predikanten ter plaatse. Deze
predikanten voorzien ons van adressen van diegenen die het meest hulp nodig hebben. Hieronder zijn vooral
hulpbehoevende ouderen en zieken. Wij zullen deze mensen persoonlijk gaan bezoeken en hen een pakket
overhandigen.

 

Wilt u / Wil jij ons ook dit jaar weer helpen? Dit kan door ons financieel te sponsoren met één of meerdere
pakketten. U/ je kunt het bestelstrookje onderaan deze pagina invullen en deponeren in de brievenbus in de hal
van de kerk. Tegelijk kunt u het geld overmaken op rekeningnr. NL 18 ABNA 0543196356 o.v.v. Voedselpakketten
Namens onze broeders en zusters uit de Oekraïne zeggen wij u/jou alvast hartelijk dank!

 

Namens de Stichting Diaconea,
Jan Jongerius
Naam :
Adres :
Telefoonnummer :
Aantal pakketten :
( € 16,50 per pakket)
Hiervoor maak ik € _______ op rek. NL 18 ABNA 0543196356 o.v.v. Voedselpakketten

 

J. Jongerius (penningmeester)
Jan van Vuurenstraat 3
8072 ZJ Nunspeet
0341-258244
jongeriusj@hotmail.com
IBAN nummer Diaconea;
NL18 ABNA 0543 1963 56
NL48 INGB 0003 4204 43